Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o.

Firma Gambit, specjalizując się w dystrybucji oprogramowania komputerowego do zastosowań naukowych i technicznych, świadczy serwis z zakresu jego instalacji i wykorzystania dla zarejestrowanych użytkowników. Strona niniejsza jest miejscem wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem programu i serwisem naszej firmy.

Polityka prywatności Gambit COiS Sp. z o.o.

Tylko osoby zarejestrowane, jako użytkownicy programów zakupionych w firmie Gambit COiS Sp. z o.o. mogą korzystać z tego serwisu, a wprowadzone dane podlegają weryfikacji pod kątem prawa dostępu do Serwisu. Wprowadzone dane osób fizycznych nieuprawnionych do obsługi serwisowej, po negatywnej weryfikacji praw dostępu do Serwisu nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i są usuwane.

Zgłoszenie serwisowe

Aby zgłosić nowy problem z instalacją lub eksploatacją programu należy kliknąć na link Zgłoszenie. W formularzu należy podać jak najdokładniej informacje , które będą nam pomocne w rozwiązaniu problemu włącznie z załączonym plikiem, może to być np. zrzut ekranu z komunikatem o błędzie, załącznik z plikiem danych do obliczeń lub dokument utworzony w środowisku programu ilustrujący problem. Na wskazany w formularzu adres email będą kierowane informacje o aktualizacji lub rozwiązaniu problemu technicznego.

ZGŁOSZENIE

Aktywacja programu Mathcad

Aby wygenerować plik licencji do zakupionej licencji programu Mathcad lub zamienić już istniejący z powodu np. wymiany sprzętu komputerowego, prosimy wybrać link Aktywacja. Po weryfikacji przesłanych danych identyfikujących administratora/użytkownika oraz licencji, zostanie wygenerowany stosowny plik i umieszczony do pobrania w serwisie. Na wskazany w formularzu adres email będą kierowane informacje o aktualizacji i/lub umieszczeniu pliku licencji do pobrania.

AKTYWACJA